Văn bản chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh

 Ngày 04/5/2020, Sở Nội vụ có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung theo tinh thần Công văn số268/SNV-TCBC&CCHC về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh.
 
Tin từ Phòng TCCB&CCHC 
Các tin mới hơn
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020(08/07/2020)
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020(08/07/2020)
Kết luận giao ban tháng 5/2020(08/05/2020)
Các tin cũ hơn
Kết luận giao ban tháng 4/2020(08/05/2020)
Kết luận giao ban tháng 1/2020(08/05/2020)
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cbccvc trên địa bàn tỉnh(28/04/2020)
Chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 1229/UBND-VP ngày 16/04/2020(16/04/2020)
Chỉ đạo của UBND tỉnh về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19(06/04/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website