Thi đua - Khen thưởng
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Văn hoá - Xã hội

            

Sáng ngày 20/12/2019, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Văn hoá - Xã hội tỉnh Hải Dương, gồm có các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nam, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua, Khen thưởng; các đồng chí là lãnh đạo và thường trực thi đua của 07 đơn vị thành viên trong Khối. Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình - đại diện Khối trưởng và đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - đại diện Khối phó Khối thi đua năm 2019 đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo tóm tắt Tổng kết phong trào thi đua, công tác thi đua năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Khối thi đua được trình bày tại Hội nghị. Các đơn vị trong Khối thi đua đã đẩy mạnh, tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Các phong trào thi đua được phát động, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung thi đua tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị. Công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng được chú trọng, thực hiện kịp thời, chính xác, công bằng. Bên cạnh đó, việc động viên, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị được chú trọng, tạo điều kiện để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, giúp công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, là động lực để các đơn vị ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Các chương trình Giao lưu văn nghệ - thể thao tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị.

Báo cáo cũng đã đề cập những tồn tại, hạn chế, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, qua đó đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị để tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, công tác thi đua của Khối trong năm 2020 cũng như trong thời gian tới. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí và tập trung góp ý vào các nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác, thi đua, khen thưởng của Khối năm 2020.

Hội nghị cũng tiến hành bình xét thi đua. Các đơn vị trong Khối đã suy tôn và đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ cho. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Cờ thi đua UBND tỉnh cho Sở Giáo dục và đào tạo và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Văn hoá, thể thao và du lịch.

         

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nam, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Khối thi đua đã đạt được trong năm 2019 và đề nghị Khối thi đua cần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tập là 04 phong phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

                                  

Hội nghị đã thống nhất đề cử Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị Khối trưởng năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua./.

Tin từ Ban TĐKT

Các tin mới hơn
Hội Người mù tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020(03/07/2020)
400 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V(29/06/2020)
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V(19/06/2020)
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Lộc lần thứ IV (2020-2025)(12/06/2020)
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020(12/06/2020)
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng(15/11/2019)
Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 33 tập thể, cá nhân(15/09/2019)
Đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ(21/08/2019)
Gặp mặt Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương(16/05/2012)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website