Tổ chức biên chế và TCPCP
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tinh giản biên chế đạt gần 54% chỉ tiêu

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tinh giản 3 công chức, 31 viên chức và 7 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ, đạt gần 54% so với chỉ tiêu giao.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tinh giản 3 công chức, 31 viên chức và 7 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ, đạt gần 54% so với chỉ tiêu giao. Các trường hợp tinh giản chủ yếu là nghỉ hưu, chuyển đổi công tác và thôi việc.
Năm 2020, Sở LĐTBXH tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo thẩm quyền của sở, sắp xếp bộ máy quản lý phù hợp, chuyên nghiệp, tinh gọn; thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Ngày 31.7.2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2271/ QĐ-UBND phê duyệt Đề án tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở LĐTBXH giai đoạn 2015-2021. Theo đó đến năm 2021, toàn ngành LĐTBXH phải tinh giản tối thiểu 10% số biên chế công chức, viên chức, người lao động so với năm 2015 (tổng số 76 người gồm 6 công chức, 49 viên chức và 21 lao động theo Nghị định 68).
 
Báo Hải Dương 
 
Các tin mới hơn
Quy định độ tuổi tham gia công tác hội(02/03/2020)
Không còn "biên chế trọn đời"(04/12/2019)
Nam Sách: Vượt kế hoạch tinh giản biên chế(04/12/2019)
Viên chức tuyển dụng trước 1.7.2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời(04/12/2019)
Các tin cũ hơn
Đề xuất giảm 700 biên chế(04/12/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website