Cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2676/KH-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Từ ngày 16/9 đến ngày 25/9//2019, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC số 01 của tỉnh do đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra là lãnh đạo cấp phòng của các cơ quan phụ trách các lĩnh vực CCHC của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2019 tại UBND các huyện, thành phố: Chí Linh, Nam Sách, Cẩm Giàng và các sở, ngành: Y tế; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Lao động, Thương binh và Xã hội.
 
Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã ban hành khá đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; niêm yết, công khai và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cung cấp thông tin trên Trang/cổng thông tin điện tử; thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định,…
Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá một cách khách quan những kết quả tích cực đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, một số hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị là: Chưa đánh giá được kết quả thực hiện kế hoạch CCHC; công tác tuyên truyền chưa rõ ràng và còn hình thức; việc cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã chưa đầy đủ; niêm yết công khai chưa đúng hình thức, chưa đủ TTHC theo quy định; việc quản lý, xử lý văn bản đi, đến chưa đảm bảo đúng quy trình, chưa khai thác đầy đủ và đúng chức năng xử lý văn bản đi của hệ thống phần mềm quản lý văn bản,...
Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh sẽ ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra tới các cơ quan, đơn vị; thông báo nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại; đồng thời kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung, nhiệm vụ CCHC còn hạn chế của mỗi đơn vị và yêu cầu các đơn vị xử lý, khắc phục hạn chế, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý./.
Thực hiện tin và ảnh: Đoàn Văn Cát - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01-31/7/2020(05/08/2020)
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công(14/07/2020)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ(21/07/2019)
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:(18/02/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(27/11/2018)
Tập huấn cải cách hành chính năm 2014(21/11/2014)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website