Văn thư lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ

Ngày 14/6, Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp học đầu tiên cho 197 học viên. Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Chi cục Văn thư, lưu trữ, Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã năm 2016. Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 361/QĐ/SNV ngày 07/6/2016 về việc mở 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 cho các đối tượng: Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở thuộc 12 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Phòng Công chức, viên chức, Văn phòng Sở, Chi cục Văn thư – Lưu trữ phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện và phân công công chức quản lý chặt chẽ các lớp tập huấn từ ngày 14/6 đến 23/6/2016 với tổng số 794 học viên.
Nội dung, chương trình bồi dưỡng tập trung vào việc hướng dẫn các văn bản pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; thể thức và kỹ thuật trình bầy văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ lưu trữ hiện hành.v.v. Các nội dung được truyền đạt bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Nội vụ.
Ngày 14/6, Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp học đầu tiên cho 197 học viên. Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Chi cục Văn thư, lưu trữ, Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo, yêu cầu lớp bồi dưỡng được tổ chức đúng quy định, đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả; các học viên gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập, tích cực thảo luận, bố trí công việc để tham gia đầy đủ các giờ lên lớp theo kế hoạch đề ra.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản về công tác văn thư – lưu trữ nói chung, văn thư, lưu trữ chính quyền cấp xã và các trường học nói riêng. Từ đó giúp cho công tác chỉ đạo và thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành có hiệu quả của UBND cấp xã và các trường tiểu học và trung học cơ sở trong toàn tỉnh.
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ(17/06/2020)
Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ(30/09/2019)
Quan tâm công tác văn thư lưu trữ(21/03/2018)
Các tin cũ hơn
Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ được hưởng chế độ phụ cấp độc hại(10/01/2015)
Sở Nội vụ tập huấn triển khai luật lưu trữ và các văn bản nghiệp vụ mới về văn thư lưu trữ 2013(27/04/2013)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website