Thi đua - Khen thưởng
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Lộc lần thứ IV (2020-2025)

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020, Huyện ủy, HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020-2025). Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo UBND và phòng Nội vụ của 12 huyện, thị xã, thành phồ; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện và 90 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của huyện giai đoạn 2015-2020. Huyện Gia Lộc là một trong 3 đơn vị được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh chọn làm điểm tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị còn lại trong tỉnh.    

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng của huyện Gia Lộc, giai đoạn 2015 – 2020. Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao, găn với việc “Học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minnh”; làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.

2. Tiếp tục phát động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” để bù lại suy giảm kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và UBND tỉnh phát động, đó là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hoá công sở”.

3. Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến hôm nay, tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn; khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt quan tâm khen thưởng nhân viên, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác.

4. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện uốn nắn, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và khắc phục yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng khen thưởng, khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và chú trọng khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất nổi bật.

               
 
              
             
               

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 05 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Gia Lộc giai đoạn 2015-2020.

 

Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã có 25 tập thể, 65 cá nhân được tặng Giấy khen của UBND huyện Gia Lộc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Gia Lộc giai đoạn 2015-2020.

Tại Hội nghị cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V gồm 9 đại biểu./.

 

Tin từ Ban Thi đua – Khen thưởng

Các tin mới hơn
Hội Người mù tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020(03/07/2020)
400 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V(29/06/2020)
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V(19/06/2020)
Các tin cũ hơn
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020(12/06/2020)
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V trong tháng 8(08/06/2020)
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Văn hoá - Xã hội (23/12/2019)
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng(15/11/2019)
Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 33 tập thể, cá nhân(15/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website