Tin tức sự kiện
Họp giao ban tháng 7 năm 2020

Ngày 03/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020.

          

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Huy Chính, Chánh văn phòng sở báo cáo tóm tắt về kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban:

Nhìn chung, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo sở hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra. Tuy nhiên tình hình tôn giáo hoạt động còn tiềm ẩn phức tạp; Trang tin điện tử của Sở còn nghèo nàn về nội dung, một số tin tức chưa được cập nhật kịp thời như thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, điển hình tiên tiến, cơ cấu tổ chức của sở….. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo đề nghị các phòng (đơn vị) tập trung vào một số nội dung công việc sau: Tham mưu ban hành quyết định thay thế quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh; Tiếp tục thẩm định việc điều chỉnh đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sắp xếp chia tách, sáp nhập; Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kinh Môn; Tham mưu UBND tỉnh về điều chỉnh biên chế hành chính tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020; Tham mưu đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh năm 2019; tổ chức tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và dự kiến chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hải Dương; Hoàn thiện tờ trình về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyển trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tham mưu ban hành quyết định giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Báo cáo tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục thực hiện địa giới hành chính theo Dự án 513; Triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chặt chẽ theo quy định; Triển khai quán triệt thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo; Tăng cường đưa tin về các hoạt động của ngành nội vụ; Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, về công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ theo quy định….

Tin từ Văn phòng sở

Các tin mới hơn
Họp giao ban tháng 8 năm 2020(06/08/2020)
Các tin cũ hơn
Khắc phục ngay một số hạn chế, điểm vướng trong cải cách hành chính(03/07/2020)
Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(08/06/2020)
Chi Đoàn thanh niên Sở Nội vụ hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)(28/05/2020)
Tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025(23/05/2020)
Kiểm tra công tác thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 tại các Hội đồng thi huyện: Nam Sách, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh miện và Gia Lộc(22/05/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website