Văn thư lưu trữ
Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ được hưởng chế độ phụ cấp độc hại

Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm công chức lưu trữ thuộc các đơn vị của tỉnh lần đầu tiên được hưởng chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật.

Theo quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 5 -1-2015, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm công chức lưu trữ thuộc các đơn vị của tỉnh lần đầu tiên được hưởng chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật.
Quyết định nêu rõ, CBCCVC chuyên trách làm công tác lưu trữ tại kho lưu trữ thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã (đang giữ chức danh nghề nghiệp lưu trữ) được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 2, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung (theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ban hành ngày 5-1-2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với CBCCVC). Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật mức 2 là 15.000 đồng/ người/ ngày. Chế độ trang bị bảo hộ lao động được cấp 1 năm/ 1 lần, gồm: 1 áo choàng vải, 1 mũ vải, 1 khẩu trang lọc bụi, 1 đôi giầy vải bạt thấp cổ, 2 kg xà phòng.
CBCCVC kiêm nhiệm làm công tác lưu trữ tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,1 so với mức lương tối chiểu chung. Trang bị bảo hộ được cấp 2 năm/ 1 lần.
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ(17/06/2020)
Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ(30/09/2019)
Quan tâm công tác văn thư lưu trữ(21/03/2018)
Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ(26/06/2016)
Các tin cũ hơn
Sở Nội vụ tập huấn triển khai luật lưu trữ và các văn bản nghiệp vụ mới về văn thư lưu trữ 2013(27/04/2013)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website