Cải cách hành chính
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Tải nội dung chi tiết tại đây:

Các tin mới hơn
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01-31/7/2020(05/08/2020)
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công(14/07/2020)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:(18/02/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(27/11/2018)
Tập huấn cải cách hành chính năm 2014(21/11/2014)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website