Văn bản chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Để đánh giá quá trình tổ chức triển khai và kết quả 3 năm (2019-2022) thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nội dung và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua đến năm 2025, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua tại Hướng dẫn số 06/HD-HĐTĐKT ngày 14/4/2022.

Tải nội dung chi tiết tại đây: /uploads/2022/6hdub.22.pdf

Tin từ Ban thi đua - khen thưởng

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ(24/03/2022)
Quyết định Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(22/03/2022)
Báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ(10/03/2021)
Thực hiện báo cáo số liệu thống kê theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ(12/01/2021)
Một số văn bản liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng(11/01/2021)
Thông báo
Lịch làm việc
Hỏi đáp về Bầu cử
Điều tra cơ sở hành chính 2021
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín