Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Như Độ

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Phó Giám đốc

Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Giám đốc

Thủ trưởng đơn vị và các Trưởng phòng

Thứ hai

16/3/2020

Sáng:

Họp Lãnh đạo UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

17/3/2020

Sáng

Dự Đại hội Chi bộ

Văn phòng

Dự Đại hội Chi bộ

Văn phòng

Dự Đại hội Chi bộ

Văn phòng

Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư

18/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự Đại hội Chi bộ Phòng TCBC&CCHC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng TCBC&CCHC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng TCBC&CCHC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng TCBC&CCHC

 

Thứ năm

19/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Đi công tác Bộ Nội vụ

Dự Đại hội Chi bộ Phòng XDCQ&CTTN

Dự Đại hội Chi bộ Phòng XDCQ&CTTN

Dự Đại hội Chi bộ Phòng XDCQ&CTTN

 

Thứ sáu

20/3/2020

Sáng:

Dự Đại hội Điểm tại Đảng bộ Sở GTVT

Dự Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo

Dự Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo

Dự Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020(25/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020(18/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020(10/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020 (03/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020(25/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020(11/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020(04/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website