Thanh tra- Công vụ
Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo

Kết thúc thanh tra, thủ trưởng các đơn vị được thanh tra đã phát biểu nhất trí với đánh giá nhận xét của Đoàn thanh tra, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2012. Từ ngày 10/4/2012 đến ngày 11/5/2012, Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra tại Trường THPT Ninh Giang, Trường THPT Quang Trung, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ninh Giang thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo. Nội dung thanh tra: Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã đánh giá các đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, phân công, nâng ngạch, chuyển loại, đào tạo bồi dưỡng, kê khai tài sản thu nhập, thi đua khen thưởng, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, nhận xét đánh giá viên chức. Tuy nhiên còn một số thiếu sót, khuyết điểm mà Đoàn đã chỉ ra, đó là: việc bồi dưỡng quy hoạch viên chức lãnh đạo, thực hiện hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng, quản lý hồ sơ viên chức, ban hành một số quy chế quy định chưa kịp thời hoặc nội dung có điểm còn chưa phù hợp.
Kết thúc thanh tra, thủ trưởng các đơn vị được thanh tra đã phát biểu nhất trí với đánh giá nhận xét của Đoàn thanh tra, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị. Đồng thời cảm ơn Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra đã chỉ ra và hướng dẫn nhiều nội dung mà các đơn vị còn vướng mắc./.
Tin từ Thanh tra sở
Các tin mới hơn
Công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh Hải Dương(25/05/2020)
Kiểm tra việc liên kết đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng(01/10/2019)
Nâng cao kỹ năng tiếp công dân(24/07/2019)
Ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp(19/06/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website