Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Như Độ

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Phó Giám đốc

Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Giám đốc

Thủ trưởng đơn vị và các Trưởng phòng

Thứ hai

02/3/2020

Sáng:

Họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

03/3/2020

Sáng

Họp Giao ban cơ quan

Họp Giao ban cơ quan

Họp Giao ban cơ quan

Họp Giao ban cơ quan

Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị dự họp

Chiều:

Họp BCĐ thi tuyển giáo viên năm 2020 mở rộng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp BCĐ thi tuyển giáo viên năm 2020 mở rộng

Công chức theo dõi địa bàn dự họp

Thứ tư

04/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ năm

05/3/2020

Sáng:

Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy

Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị dự họp

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

06/3/2020

Sáng:

Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy

Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ dự

Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020(25/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020(18/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020(27/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020(20/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020(10/03/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020(25/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020(11/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020(04/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020 (14/01/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020 (08/01/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website