Văn thư lưu trữ
Sở Nội vụ tập huấn triển khai luật lưu trữ và các văn bản nghiệp vụ mới về văn thư lưu trữ 2013

Luật Lưu trữ (Số 01/2011/QH13) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25 tháng 11 năm 2011và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật gồm có 7 chương, 42 điều;

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; cán bộ công chức cấp xã năm 2013. Trong các ngày từ 22 đến 26/4/2013 Sở Nội vụ mở 4 lớp tập huấn chuyên ngành về triển khai Luật Lưu trữ và các văn bản nghiệp vụ mới về công tác văn thư - lưu trữ năm 2013 cho 450 đối tượng là các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng phòng HCTC, HCTH; Trưởng phòng Nội vụ và nhân viên văn thư, lưu trữ các Sở, ngành và UBND các huyện, TX,TP; Lãnh đạo và nhân viên văn thư, lưu trữ của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở, ban, ngành trong tỉnh.
Đến dự khai giảng lớp học, Đ/c Nguyễn Danh Nhượng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các học viên gương mẫu, tự giác chấp hành các nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập, tích cực thảo luận, bố trí công việc để tham gia đầy đủ các giờ lên lớp theo kế hoạch đề ra. Qua buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị nâng cao được nhận thức về công tác chuyên môn, Nâng cao năng lực và công tác quản lý nhà nước có hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành văn thư - lưu trữ trong toàn tỉnh.
Các học viên tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Lăng - Trưởng phòng Nghiệp vụ địa phương Cục Văn thư – Lưu trữ Nhà nước trình bầy tập trung vào việc quán triệt, triển khai Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới về công tác văn thư - lưu trữ. Qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ về vai trò, vị trí, ý nghĩa và sự cần thiết ban hành Luật; quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; quy định cụ thể nguyên tắc quản lý lưu trữ; chính sách của Nhà nước về lưu trữ; quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; người làm lưu trữ; các hành vi bị nghiêm cấm; quy định về thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, sử dụng tài liệu lưu trữ, huỷ tài liệu hết giá trị; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quy định trách nhiệm quản lý về lưu trữ; kinh phí cho công tác lưu trữ và hợp tác quốc tế về lưu trữ...
Luật Lưu trữ (Số 01/2011/QH13) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25 tháng 11 năm 2011và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Luật gồm có 7 chương, 42 điều. Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đã tạo bước phát triển mới, đánh dấu sự hoàn thiện về cơ sơ pháp lý đầy đủ để quản lý một lĩnh vực hoạt động ngành lưu trữ. Đây là văn bản pháp luật cao nhất, quan trọng của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản an toàn và phát huy tối đa giá trị tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam phục vụ lợi ích của Nhà nước và của người dân.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ(17/06/2020)
Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ(30/09/2019)
Quan tâm công tác văn thư lưu trữ(21/03/2018)
Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ(26/06/2016)
Cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ được hưởng chế độ phụ cấp độc hại(10/01/2015)
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website