Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

Đ/c Nguyễn Như Độ

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Phó Giám đốc

Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Giám đốc

Thủ trưởng đơn vị và các Trưởng phòng

Thứ hai

23/3/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

24/3/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở

Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở

Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở

Dự Đại hội Chi bộ Thanh tra Sở

 

Thứ tư

25/3/2020

Sáng:

Dự Đại hội Chi bộ Chi cục VTLT

Dự Đại hội Chi bộ Chi cục VTLT

Dự Đại hội Chi bộ Chi cục VTLT

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự Đại hội Chi bộ Phòng CCVC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng CCVC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng CCVC

Dự Đại hội Chi bộ Phòng CCVC

 

Thứ năm

26/3/2020

Sáng:

Dự họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ sáu

27/3/2020

Sáng:

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 
Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020(25/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020(18/05/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020(20/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020(10/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020 (03/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020(25/02/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020(11/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website