Cải cách hành chính
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố

Tải nội dung chi tiết tại đây:/uploads/642.20 qdcbcscchc.pdf
 
Tin từ phòng TCBC và CCHC 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01-31/7/2020(05/08/2020)
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công(14/07/2020)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Các tin cũ hơn
Báo cáo kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố(27/03/2020)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(30/09/2019)
Thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021(24/09/2019)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2019(17/09/2019)
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ(21/07/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website