Lịch làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

Ngày

Buổi

Đ/c Phạm Mạnh Hùng

Giám đốc

Đ/c Trịnh Ngọc Thành

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Phó Giám đốc

Đ/c Phan Nhật Thanh

Phó Giám đốc

Thủ trưởng đơn vị và các Trưởng phòng

Thứ hai

18/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Họp hội nghị liên tịch HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ ba

19/5/2020

Sáng

Dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đ/c Huy, Cát, Cường dự cùng Giám đốc

Chiều:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ tư

20/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên

Công chức phân công các đoàn kiểm tra thi tuyển giáo viên năm 2020 tham gia

Chiều:

Tập huấn công tác thi tuyển giáo viên tại Sở GD&ĐT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn công tác thi tuyển giáo viên tại Sở GD&ĐT

Công chức theo dõi thi tuyển giáo viên năm 2020 dự tập huấn

Thứ năm

21/5/2020

Sáng:

Đi kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên

Công chức phân công các đoàn kiểm tra thi tuyển giáo viên năm 2020 tham gia

Chiều:

Đi kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi kiểm tra công tác thi tuyển giáo viên

Thứ sáu

22/5/2020

Sáng:

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

Dự khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020

Công chức theo dõi thi tuyển giáo viên năm 2020 tham dự tại hội đồng thi được phân công

Thứ bẩy

23/5/2020

Kiểm tra tại các hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020

   

Kiểm tra tại các hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020

Chủ nhật

24/5/2020

Kiểm tra tại các hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020

   

Kiểm tra tại các hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020

Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020(25/05/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020(27/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020(20/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020(10/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020 (03/03/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020(25/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website