Tổ chức biên chế và TCPCP
Nam Sách: Vượt kế hoạch tinh giản biên chế

Trong 3 năm 2017-2019, huyện Nam Sách đã tinh giản 206 biên chế, hoàn thành kế hoạch của cả giai đoạn 2016 - 2021.

Khối đơn vị sự nghiệp tinh giản nhiều nhất với 158 biên chế; khối hành chính huyện tinh giản 10 biên chế (gồm 9 cán bộ, công chức và 1 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); khối các xã, thị trấn tinh giản 38 biên chế.
 
Việc tinh giản biên chế thuận lợi do huyện làm tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá phân loại công chức, viên chức; bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng vị trí việc làm...
Báo Hải Dương
 
 
Các tin mới hơn
Quy định độ tuổi tham gia công tác hội(02/03/2020)
Không còn "biên chế trọn đời"(04/12/2019)
Các tin cũ hơn
Viên chức tuyển dụng trước 1.7.2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời(04/12/2019)
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tinh giản biên chế đạt gần 54% chỉ tiêu(04/12/2019)
Đề xuất giảm 700 biên chế(04/12/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website