Tin tức sự kiện
Tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Nội vụ là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng; quan tâm tới công tác xây dựng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; tập trung cao độ trong việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ giao; sự lãnh đạo của Đảng ủy và tinh thần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong Đảng bộ là nhân tố quyết định đến kết quả,  thành tích đã đạt được của Đảng bộ thời gian qua.

                 

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 12/9/2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo chỉ đạo, tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ xây dựng ban hành Kế hoạch số 298-KH/ĐU ngày 08/10/2019 về tổ chức đại hội Chi bộ, Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền phục vụ đại hội, các Tiểu ban căn cứ vào hướng dẫn để triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch đề ra. Sau Đại hội điểm chi bộ Ban Thi đua Khen thưởng, đến ngày 25/3/2020, Đảng ủy đã chỉ đạo 7/8 chi bộ còn lại tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí dân chủ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Phát huy thành công Đại hội các chi bộ, Đảng ủy tập trung chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ. Đến nay, các Tiểu ban đã tham mưu cho Đảng ủy hoàn thành cơ bản các nội dung của Đại hội và báo cáo với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh như: Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đề án nhân sự của Đại hội....

Đảng ủy dự kiến tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2020 vào ngày 03 tháng 6 năm 2020. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin từ Văn phòng Sở Nội vụ  

Các tin mới hơn
Họp giao ban tháng 7 năm 2020(06/07/2020)
Khắc phục ngay một số hạn chế, điểm vướng trong cải cách hành chính(03/07/2020)
Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(08/06/2020)
Chi Đoàn thanh niên Sở Nội vụ hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)(28/05/2020)
Các tin cũ hơn
Kiểm tra công tác thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 tại các Hội đồng thi huyện: Nam Sách, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh miện và Gia Lộc(22/05/2020)
Hải Dương tăng 8 bậc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019(22/05/2020)
Tăng cường phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính(22/05/2020)
Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020(22/05/2020)
Công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hải Dương(18/05/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website