Lấy ý kiến tổ chức-công dân
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Xem toàn văn dự thảo Quyết định tại đây: /uploads/Du thao qd luan chuyen.doc 
Các ý kiến phản hồi của tổ chức, công dân gửi về Sở Nội vụ (Số 01, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành Phố Hải Dương) trước ngày 09 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Các tin mới hơn
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã(05/05/2020)
Các tin cũ hơn
Lấy ý kiến về việc khen thưởng (09/03/2020)
Lấy ý kiến về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019(01/10/2019)
Lấy ý kiến về việc khen thưởng cấp cao năm 2019(01/09/2019)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website