Văn bản chỉ đạo điều hành
Chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 1229/UBND-VP ngày 16/04/2020

 
Tải nội dung chi tiết tại đây: /uploads/1229ub.pdf
 
Tin từ Văn phòng sở 
Các tin mới hơn
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2020(08/07/2020)
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020(08/07/2020)
Kết luận giao ban tháng 5/2020(08/05/2020)
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh(08/05/2020)
Kết luận giao ban tháng 4/2020(08/05/2020)
Các tin cũ hơn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19(06/04/2020)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian từ 01/04 đến 15/04/2020 và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19(06/04/2020)
Chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ về việc giảm số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan để phòng, chống dịch Covid-19(31/03/2020)
báo cáo tiền lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2019(05/03/2020)
Kê khai thông tin công chức, viên chức và hợp đồng lao động 68(24/02/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website