Cải cách hành chính
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ

Ngày 30-9-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của Sở Nội vụ, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 09 thủ tục
2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 09 thủ tục
Sở Nội vụ xin thông báo để các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.
Tải nội dung chi tiết 
tại đây
Các tin mới hơn
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố(27/03/2020)
Báo cáo kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
Thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021(24/09/2019)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2019(17/09/2019)
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ(21/07/2019)
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:(18/02/2019)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(27/11/2018)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website