Cải cách hành chính
Đoàn kiểm tra của tỉnh Hải Dương kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại 8 sở, ngành và 6 UBND các huyện, thị xã

Thực hiện Kế hoạch số 2671/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trong tháng 10, 11/2022, 02 Đoàn Kiểm tra công tác CCHC số 01và số 02 của tỉnh do 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC năm 2022 tại 06 UBND các huyện, thị xã: Kinh Môn, Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện, Bình Giang, Ninh Giang và 08 sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra (đối với các sở, ngành: đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Văn phòng Sở; đối với UBND các huyện, thị xã: đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ cấp huyện; một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, công chức chuyên trách về cải cách hành chính thuộc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND& UBND cấp huyện).

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực công tác Cải cách hành chính, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Kết quả trên một số mặt công tác đó là: năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt, có nề nếp công tác CCHC. Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC được ban hành đầy đủ; công tác cải cách thể chế được nâng cao; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và giảm đầu mối; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; niêm yết, công khai và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ trả trước hẹn cho công dân, tổ chức ở mức cao; thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về giao và sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính theo quy định, thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng lộ trình theo quy định của trung ương và của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, các thành viên Đoàn kiểm tra đã có những nhận xét, góp ý để công tác CCHC của các sở, ngành; UBND cấp huyện đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Trưởng đoàn (hoặc Phó Trưởng đoàn công tác được phân công chủ trì) ghi nhận và đánh giá cao kết quả cải cách hành chính của một số sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; đặc biệt đánh giá cao vai trò của Giám đốc các sở; UBND cấp huyện và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; đồng thời Đoàn còn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị và đề nghị các sở, ngành; UBND cấp huyện cần chú trọng hơn trong công tác chỉ đạo, kiểm tra cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quy trình, thủ tục, tạo môi trường thông thoáng giúp doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp và công dân; hạn chế tối đa việc xử lý hồ sơ trễ hẹn. Chỉ đạo sát sao việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tháng 12/2022 đối với sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện  và tháng 6/2023 đối với UBND cấp xã đạt 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.Tăng cường hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến. Công tác kiểm tra CCHC của sở, ngành; UBND cấp huyện cần phải sâu sát hơn, kỹ càng hơn, thường xuyên hơn bao trùm tất cả các lĩnh vực... Tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và UBND các huyện, thị xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra đưa ra. Sau khi nhận được các Thông báo kết luận kiểm tra; các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục báo cáo tỉnh về những tồn tại còn hạn chế, chỉ rõ những quy định, những thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất tìm nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất./.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh: Phòng Tổ chức biên chế và Cải cách Hành chính - Sở Nội vụ Hải Dương
Các tin mới hơn
Tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2023(13/12/2023)
Hoàn thành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương(09/10/2023)
Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2022(30/12/2022)
Các tin cũ hơn
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ(21/03/2022)
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ(10/11/2021)
Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (QĐ 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh)(29/09/2021)
công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ (Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 31/5/2021)(04/06/2021)
công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 18/11/2020)) (30/11/2020)
Thông báo
Lịch làm việc
Hỏi đáp về Bầu cử
Điều tra cơ sở hành chính 2021
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín