Công tác tôn giáo
Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trong tháng 8.2018

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

  
Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo của tỉnh chủ trì hội nghị
Chiều 10.5, Ban Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo của tỉnh họp đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch số 1628/KH-UBND ngày 15.6.2017 của UBND tỉnh về thực hiện lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 8.2018. Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc, các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ; kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các phương án tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Sở Nội vụ hướng dẫn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố, ban hộ tự và người đại diện hợp pháp của các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc kê khai, đăng ký, lập hồ sơ đất đai...
Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện rất chậm so với kế hoạch. Ngoài huyện Ninh Giang được chọn làm điểm, toàn tỉnh có 990 cơ sở tôn giáo hợp pháp cần đăng ký cấp giấy chứng nhận. Đến nay, các đơn vị liên quan đã đo đạc hiện trạng đất cho 919 cơ sở tôn giáo, 71 cơ sở tôn giáo còn lại chưa đo đạc được do có sự tranh chấp hoặc chưa thống nhất mốc giới sử dụng đất với các chủ sử dụng đất liền kề. Sau khi thẩm định đã trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 32 cơ sở đủ điều kiện; 11 cơ sở đang chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ...
NGỌC HÙNG
Các tin mới hơn
Hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trong năm 2019(24/10/2019)
Thực hiện Quy chế dân chủ bằng nhiều hình thức sâu rộng(31/07/2019)
Các tôn giáo đồng hành cùng phát triển(23/01/2019)
Ứng xử phù hợp với các hoạt động tôn giáo mới(12/01/2019)
Các tin cũ hơn
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website