Cải cách hành chính
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Tải nội dung chi tiết tại đây
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày 01-31/7/2020(05/08/2020)
Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công(14/07/2020)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ(25/05/2020)
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(31/03/2020)
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố(27/03/2020)
Các tin cũ hơn
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ(27/11/2018)
Tập huấn cải cách hành chính năm 2014(21/11/2014)
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website