Tổ chức biên chế và TCPCP
Quy định độ tuổi tham gia công tác hội
Không còn "biên chế trọn đời"
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội thông qua.
Nam Sách: Vượt kế hoạch tinh giản biên chế
Trong 3 năm 2017-2019, huyện Nam Sách đã tinh giản 206 biên chế, hoàn thành kế hoạch của cả giai đoạn 2016 - 2021.
Viên chức tuyển dụng trước 1.7.2020 vẫn hưởng biên chế suốt đời
Hiện nay, viên chức vẫn thực hiện 2 loại hợp đồng làm việc là không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Vậy quy định về hai loại hợp đồng này khi Luật Viên chức đã được sửa đổi sẽ thế nào?
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tinh giản biên chế đạt gần 54% chỉ tiêu
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tinh giản 3 công chức, 31 viên chức và 7 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ, đạt gần 54% so với chỉ tiêu giao.
Đề xuất giảm 700 biên chế
Năm 2020, toàn tỉnh dự kiến giao 37.895 biên chế, giảm 700 biên chế so với năm 2019.​
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website