Cải cách hành chính
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành pố
Báo cáo kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Ngày 30-9-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của Sở Nội vụ, cụ thể:
Thẩm định Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019 – 2021
Sáng ngày 21/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 2676/KH-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công:
Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
Ngày 27-11-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4369/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của của Sở Nội vụ, cụ thể:
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website