Thông tin tuyên truyền
Khai báo y tế điện tử tại điểm đăng ký kiểm dịch của Sở Nội vụ bằng mã QR code.
Tạm dừng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quy chế đào tạo,, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương
Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh ng
Quyết định của UBND tỉnh Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND cấp huyện
Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, CBCCVC, người lao động hợp đồng theo NĐ68 trong các cơ quan HCNN, ĐVSNCL; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý
Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1234
Thông báo
Lịch làm việc
Hỏi đáp về Bầu cử
Điều tra cơ sở hành chính 2021
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín