Thông tin tuyển dụng
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2020
Tạm hoãn thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
Điều chỉnh cấu trúc đề thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
Phê duyệt cấu trúc đề thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020
Tổng cục thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Ngày 03-04-2019, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê.
Mẫu đơn xin chấm thi phúc khảo bài thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Hải Dương thông báo thời gian khai mạc và tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Công văn số 13/CV-HĐTNN ngày 18 tháng 12 năm 2018
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website