Thi đua - Khen thưởng
Hội Người mù tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Với nhiều hình thức thi đua lao động sản xuất, nhiệm kỳ qua tỷ lệ hội viên nghèo của Hội Người mù tỉnh đã giảm từ 22,4% xuống còn 11,67%.
400 đại biểu sẽ dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V
400 đại biểu gồm khách mời và điển hình tiên tiến đã được Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V quyết định phân bổ chỉ tiêu về dự Đại hội.
Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V dự kiến diễn ra vào ngày 19.8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Gia Lộc lần thứ IV (2020-2025)
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V trong tháng 8
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững” sẽ được tổ chức vào ngày 19.8 tới.
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Văn hoá - Xã hội
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng
Ngày 15 tháng 11, Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh hướng dẫn nội dung tổng kết đối với các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:
Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 33 tập thể, cá nhân
Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 33 trường hợp, gồm 10 tập thể và 23 cá nhân.
Đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ
Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 12 bác sĩ đang công tác tại tỉnh.
12
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website