Thanh tra- Công vụ
Công bố Quyết định thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh Hải Dương
Kiểm tra việc liên kết đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Đại học Thành Đông, Đại học Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương về công tác liên kết đào tạo và thực hiện các quy định.
Nâng cao kỹ năng tiếp công dân
Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.
Ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp
Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng...
Thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo
Kết thúc thanh tra, thủ trưởng các đơn vị được thanh tra đã phát biểu nhất trí với đánh giá nhận xét của Đoàn thanh tra, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website