XD Chính quyền & CT thanh niên
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp huyện của tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026
Một số văn bản về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương
Tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.
Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.
Hội nghị triển khai Luật Thanh niên
Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niênnăm 2020 với 7 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ tronng cơ quan của Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh
Tập huấn kĩ năng thực hiện chính sách phát triển thanh niên.
Mục tiêu của các lớp tập huấn nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp.
Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình và kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quế đã ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015.
12
Thông báo
Lịch làm việc
Hỏi đáp về Bầu cử
Điều tra cơ sở hành chính 2021
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín