XD Chính quyền & CT thanh niên
Tập huấn kĩ năng thực hiện chính sách phát triển thanh niên.
Mục tiêu của các lớp tập huấn nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp.
Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình và kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quế đã ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015.
Tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên
Để cụ thể hoá các Chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên.
Chương trình phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Trung ương đoàn
Vừa qua, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2016.
Lớp bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo và Điều hành của trưởng thôn, khu dân cư
Thời gian tổ chức mỗi lớp bồi dưỡng là 03 ngày, gồm 592 học viên với nội dung và chương trình tập trung vào 05 chuyên đề
Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Giang lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012-2017
Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hải Dương lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Thông báo
Lịch làm việc
Tìm kiếm
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website