Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
 

Ngày 11-4-2012 tại Sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hoàn, sinh năm 1962, Đại học Bách khoa Hà Nội hệ chính quy, Đại học Luật hệ không chính quy, Cao cấp lý luận chính trị, Trưởng phòng Việc làm, An toàn lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thời hạn 5 năm,  kể từ ngày 15-4-2012.

Tới dự có bà Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Đỗ Quốc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện phòng ban chuyên môn Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở , Trưởng, Phó các phòng ban thuộc Sở và Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở  Lao động Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

 Bà Đặng Thị Bích Liên, trao Quyết định, tặng hoa và phát biêu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Kim Hoàn và CB, CC, VC ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Bà Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Kim Hoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Ngành Lao động trong những năm qua đạt được nhiều thành tích, ổn định an sinh xã hội góp phần sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Mong rằng với cương vị mới ông cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đoàn kết, nêu cao trách nhiệm phát huy truyền thống phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Kim Hoàn phát biểu cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, kính mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động Thương binh và Xã hội, ông cùng với tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và  trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lưu Văn Bản, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thay mặt lãnh đạo sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động Thương binh và Xã hội cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở ban ngành đối với ngành Lao động Thương binh và Xã hội xin hứa phát huy truyền thống đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin từ phòng Quản lý công chức, viên chức

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW