Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Công bố Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm Ông Lê Văn Bình đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường bộ Hải Dương
 
 

Ngày 29-6-2012 tại Đoạn Đường bộ Hải Dương thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều động, luân chuyển, bổ nhiệm Ông Lê Văn Bình, sinh năm 1962, Đại học ngành máy tàu thủy hệ chính quy, Giám đốc Đoạn Đường sông Hải Dương, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường bộ Hải Dương, thời hạn 5 năm,  kể từ ngày 01-7-2012.

        

                                               Ông Nguyễn Văn Quế (bên phải) trao QĐ và tặng hoa ông Lê Văn Bình

Tới dự có ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Đại diện phòng ban chuyên môn Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, cán bộ chủ chốt của Đoạn Đường sông, Đoạn Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải.

       

                                          Ông Lê Đình Long phát biểu giao nhiệm vụ cán bộ, viên chức Đoạn Đường bộ

Ông Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Bình và cán bộ, viên chức Đoạn Đường bộ Hải Dương. Việc lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều động ông Lê Văn Bình đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, năng lực và kinh nghiệm của cán bộ; Ông Lê Văn Bình có thời gian công tác tại Đoạn Đường bộ sau đó được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường sông Hải Dương, đến nay được 2 nhiệm kỳ (10 năm); Trong thời gian lãnh đạo Đoạn Đường sông hoàn thành tốt nhiệm vụ, đời sống người lao động được nâng cao và ổn định. Mong rằng với cương vị mới ông cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Đoạn Đường bộ đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phát huy truyền thống kinh nghiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Văn Bình phát biểu cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và hứa với cương vị mới cùng với tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và  trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin từ Phòng Quản lý công chức, viên chức

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW