Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường sông Hải Dương
 
  

Ngày 29-6-2012 tại Đoạn Đường sông Hải Dương, thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng, sinh năm 1963, Đại học ngành máy tàu thủy hệ chính quy, kinh tế vận tải thủy, Trưởng phòng Quản lý vận tải đăng kiểm kỹ thuật Sở Giao thông vận tải, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường sông Hải Dương, thời hạn 5 năm,  kể từ ngày 01-7-2012.

           

                                                Ông Nguyễn Văn Quế (bên phải) trao QĐ và tặng hoa ông Nguyễn Hùng

Tới dự có ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Đại diện phòng ban chuyên môn Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Cán bộ chủ chốt của Đoạn Đường sông thuộc Sở Giao thông vận tải.

      

                                         Ông Lê Đình Long phát biểu giao nhiệm vụ cán bộ, viên chức Đoạn Đường sông

Ông Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hùng và cán bộ, viên chức Đoạn Đường sông Hải Dương. Việc lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều động ông Nguyễn Hùng đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đoạn Đường sông xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, năng lực và kinh nghiệm của cán bộ; Mong rằng với cương vị mới ông cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Đoạn Đường sông đoàn kết, nêu cao trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hùng phát biểu cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và hứa với cương vị mới cùng với tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ và  trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin từ Phòng Quản lý công chức, viên chức

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW