Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Bổ nhiệm cán bộ tại Trường Đại học Hải Dương, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Sở Văn hóa TTDL

Thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc bổ nhiệm cán bộ, ngày 20 tháng 9 năm 2018, ông Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ:

           

Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Vũ Đức Lễ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023.

          

Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Lê Quang Đức, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, phụ trách Khoa Nội 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023.

                       

Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Vũ Khắc Lịch, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023.

Tin từ phòng ccvc

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW