Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp tỉnh Hải Dương
 

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Bộ giáo dục và Đào tạo, ngày 26-4-2012 tại Trường Cao đẳng Hải Dương, Hội đồng thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp cho 121 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các trường trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  Tới dự chỉ đạo và giám sát kỳ thi, gồm có:

Đoàn của Bộ Nội vụ:

- Bà Lê Minh Hương, Phó vụ trưởng vụ công chức viên chức;

- Ông Trương Hải Long, chuyên viên vụ công chức viên chức.

Đoàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp;

- Ông Tống Khánh Tràng, Chánh Văn phòng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Ủy viên Ban chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp;

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thư ký Ban chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Đại biểu tỉnh Hải Dương:

- Ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi nâng ngạch;

- Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch;

- Tới dự có các đồng chí thành viên Hội đồng thi nâng ngạch, Trưởng ban, Phó trưởng ban và Cán bộ coi thi, kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 và 121 thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011 đã có mặt dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch.    

 

Ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch  phát biêu tại buổi khai mạc kỳ thi.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc kỳ thi, Ông Nguyễn Văn Quế, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi nâng ngạch chỉ rõ: “Đây là sự quan tâm của tỉnh, của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Hải Dương. Mong rằng các đồng chí dự thi nâng ngạch kỳ này bình tĩnh, tự tin, thực hiện tố quy chế thi đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Yêu cầu cán bộ được phân công làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi và phục vụ kỳ thi nêu cao trách nhiệm, công tâm, khách quan thực hiện quy chế thi nghiêm túc.

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại phiên khai mạc đã nhấn mạnh: “Chủ trương thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2011, đến nay cả nước có 13 điểm thi, tỉnh Hải Dương là tỉnh duy nhất được tổ chức thi tại tỉnh và cũng là tỉnh tổ chức thi đầu tiên. Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Hải Dương tổ chức thi tại tỉnh và thi đầu tiên là vì Hải Dương đã tổ chức tốt 2 kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, Bộ cũng muốn thông qua kỳ thi tại Hải Dương để rút kinh nghiệm chỉ đạo các điểm thi khác”. Ông động viên và yêu cầu giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục dự thi nâng ngạch thực hiện tốt quy chế thi, đạt kết quả cao trong kỳ thi.

  Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch, thay mặt Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh Hải Dương phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiếp thu và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Bộ.

 

  Quang cảnh Hội trường tại buổi khai mạc kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Thực hiện kế hoạch thi, Hội đồng thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp đã tổ chức tốt cho 121 thí sinh dự thi đủ các môn, an toàn, đúng quy chế thi vào các ngày 27, 28-4-2012./.

Tin từ Phòng Quản lý công chức, viên chức

 

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW