Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Hội nghị giao lưu các điển hình tiên tiến Cụm Thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2019

​      

Trong hai ngày 30 và 31/10/2019, tại tỉnh Hưng Yên, Cụm Thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng và giao lưu các điển hình tiên tiến năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Thi đua Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Vụ III), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương, Hưng Yên; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua Khen thưởng các tỉnh thuộc Cụm Thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cụm Thi đua các tỉnh ĐBSH đã triển khai toàn diện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương; Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã tích cực tham mưu giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh trong việc tổ chức phát động triển khai thực hiện các phong trào thi đua, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng các tỉnh trực thuộc Cụm Thi đua đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng và thống nhất nội dung công tác thi đua khen thưởng những tháng cuối năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH; một số công tác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua; Những vướng mắc thường gặp trong quá trình xét, tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và ngày truyền thống của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Quy trình xét, đề nghị khen thưởng đối với công nhân, nông dân trực tiếp lao động sản xuất; Việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố điển hình tiên tiến …

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đại diện đơn vị Cụm trưởng đánh giá Hội nghị đã có những kiến nghị, đề xuất chất lượng, có giá trị thực tiễn. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong Cụm, đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh tập trung các nội dung: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước các tỉnh và tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019; Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Đề xuất khen thưởng tổng kết các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đảm bảo theo đúng quy định hiện hành

Sau Hội nghị, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu và đưa đại biểu các Ban Thi đua Khen thưởng các tỉnh thuộc Cụm Thi đua các tỉnh ĐBSH đi thăm quan, trao đổi, giao lưu với một số điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của tỉnh./.

Tin từ Ban Thi đua khen thưởng

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW