Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Họp giao ban tháng 11 năm 2019

        

Ngày 5/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức họp giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp;

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Huy Chính, Chánh văn phòng sở báo cáo tóm tắt về kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11/2019 và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban:

Nhìn chung, các phòng, đơn vị trực thuộc sở đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo sở hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần đẩy nhanh tiến độ như: Tổng hợp số liệu báo cáo chất lượng công chức, viên chức chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính chưa được nâng cấp và chuyển đổi kịp thời, tiến độ còn chậm.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo đề nghị các phòng (đơn vị) tập trung vào một số nội dung công việc sau:

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giải đáp khó khăn vướng mắc trong xét tuyển giáo viên;

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức cơ quan hành chính nhà nước và dự thảo kế hoạch thi tuyển công chức báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Sắp xếp tổ chức bên trong sở, ban, ngành tỉnh theo QĐ 1040/QĐ-UBND ngày 8/9/2019 của UBND tỉnh;

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 theo đúng lộ trình và đảm bảo quy định về thời gian;

- Triển khai việc đánh giá chấm điểm xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2019;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020;

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, về công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ theo quy định.

….

Tin từ Văn phòng sở

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW