Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Đại hội công đoàn Sở Nội vụ khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham gia của toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ.

        dh1.jpg

                            Đ/c Phạm Văn Tỏ, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng đại hội

        dh2.jpg

                Đ/c Bùi Thùy Dương, Ủy viên BTV Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 05 năm qua, toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ đã đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Phạm Quốc Ân tham dự Đại hội công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV.

           dh3.jpg

                 Đ/c Phạm Văn Tỏ, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng BCHCĐ Sở Nội vụ khóa X

Tin và ảnh: BCHCĐ

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW