Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Khai trương trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Hải Dương
Đây là một kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền về hoạt động của ngành nội vụ, cơ hội để cán bộ sở nội vụ tiếp cận và đối thoại ngày càng tốt hơn với công dân, công khai minh bạch thủ tục hành chính
           Ngày 1/3, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ: http://sonoivu.haiduong.gov.vn.

Đây là một kênh thông tin quan trọng trong việc tuyên truyền về hoạt động của ngành nội vụ, cơ hội để cán bộ sở nội vụ tiếp cận và đối thoại ngày càng tốt hơn với công dân, công khai minh bạch thủ tục hành chính; đồng thời bước đầu cung cấp một số dịch vụ hành chính công cho tổ chức và công dân.

  
Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai trương 

Trang thông tin tập trung cung cấp các thông tin về Sở Nội vụ Hải Dương như giới thiệu về Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc, chức năng nhiệm vụ của ngành, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật mới cập nhật của Trung ương, tỉnh, các quy trình thủ tục hành chính của ngành nội vụ, biểu mẫu, các thông tin thường xuyên về hoạt động của ngành. Đặc biệt tại đây, công dân có thể cập nhật  thông tin tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 Bên cạnh chức năng là một kho dữ liệu của sở nội vụ tỉnh  trang web này còn là kênh trao đổi nội mạng giữa các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở.

Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Hải Dương còn là đường dây kết nối giao tiếp giữa tổ chức, công dân với công chức, viên chức ngành nội vụ; không chỉ tìm hiểu các văn bản pháp quy hiện hành, công dân cũng có thể gửi câu hỏi, đề nghị, để được giải đáp về các thắc mắc và những thông tin cần quan tâm./.

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW