Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Tổng cục thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 03-04-2019, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục thống kê.

Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương đăng toàn văn thông báo để bạn đọc được biết.

Tải nội dung chi tiết tại đây: tb thi tuyen cc 2019 cua tong cuc tk.pdf

 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW