Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW
Công văn Sở Nội vụ về việc mua tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2014
Ngày 19/5/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 331/CV-SNV về việc mua tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2014.

Ngày 19/5/2014, Sở Nội vụ ban hành công văn số 331/CV-SNV về việc mua tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2014. Theo đó, các thí sinh căn cứ vào danh mục tài liệu thi tuyển đã ban hành (đăng tải trên http://haiduong.gov.vnhttp://sonoivu.haiduong.gov.vn) để tự nghiên cứu, ôn thi. Đối với môn kiến thức chung và môn tin học văn phòng, các thí sinh có nhu cầu mua tài liệu ôn thi liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã...

Xem chi tiết...
 
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin chuyên ngành
Tổ chức bộ máy-cán bộ
Thông tin tuyển dụng
Văn bản của Tỉnh
Văn bản TW